Polityka Prywatności

Polityka prywatności

 

Polityka Prywatności i RODO

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy Ekspedycyjny.pl, prowadzony pod www.ekspedycyjny.pl (dalej zwaną Witryną) przez firmę NOMADER Magdalena Chałka z siedzibą w Krakowie przy ul. Limanowskiego 31/4, (dalej zwanego Sklepem Internetowym).

Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej jako „RODO”) informujemy:

 

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych, dokonującym ich gromadzenia, przechowywania i przetwarzania jest firma:


NOMADER – Magdalena Chałka

ul. Limanowskiego 31/4

30-551 Kraków

tel. 502-089-992

e-mail: admin@ekspedycyjny.pl

 

 

Jakie dane zbiera Sklep Internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?

Sklep Internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep Internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep Internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów.

Pliki Cookies wykorzystywane przez Sklep Internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

Obok plików cookies Sklep Internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę.


Jakie dane zbiera Sklep Internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

Sklep Internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:

1.     Imię i nazwisko.

2.     Nazwa firmy, jeżeli klient życzy sobie wystawienie faktury VAT.

3.     Adres zamieszkania.

4.     Adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania.

5.     Adres poczty elektronicznej,

6.     Numer telefonu.

7.     Numer NIP, jeżeli klient życzy sobie wystawienie faktury VAT.


Ponadto Sklep Internetowy może zbierać od użytkowników następujące informacje w przypadku płatności kartą kredytową:

1.     Numer karty kredytowej lub płatniczej.

2.     Rodzaj karty płatniczej.

3.     Data ważności party.

4.     Numer CVV.


Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody i jest konieczne wyłącznie do realizacji wskazanych wskazanych powyżej celów. Podkreślamy, że nie muszą Państwo podawać tych danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać ze wskazanych powyżej możliwości.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie z opcji „Dane Konta”, po zalogowaniu się na swoje konto, lub pisząc na adres: admin@ekspedycyjny.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu: 514 820 428.

 


Udostępnienie informacji oraz cel przetwarzania danych osobowych

Sklep Internetowy może, za Państwa zgodą, udostępniać i przetwarzać zebrane od Państwa dane osobowe, z uwagi na wynikające, prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora. A w szczególności w celu zawarcia i/lub wykonania umowy, przez to przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych, firmom kurierskim bądź operatorom pocztowym - celem realizacji dostawy zamówionych towarów oraz wysłania dowodów zakupu (paragony, faktury VAT) lub kart gwarancyjnych, a także zewnętrznym operatorom płatniczym w celu obsługi płatności (w szczególności kartą kredytową). Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

W przypadku, gdy chcą Państwo cofnąć wyrażoną w tym zakresie zgodę, prosimy o przesłanie takiej informacji na adres admin@ekspedycyjny.pl. Zgodę, wyrażoną w powyższym zakresie, można cofnąć w każdym czasie, poprzez przesłanie takiej informacji na adres admin@ekspedycyjny.pl.

 

Marketing Sklepu Internetowego

A także, o ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podane przez Państwa dane osobowe, w tym podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów sklepu Ekspedycyjny.pl. Państwa zgoda w tym zakresie może zostać cofnięta w każdym czasie. Zgodę, wyrażoną w powyższym zakresie, można cofnąć w każdym czasie, poprzez przesłanie takiej informacji na adres admin@ekspedycyjny.pl.


 

Profilowanie danych osobowych

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f.) RODO dane osobowe mogą być przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania. A efektem danego profilowania może być będzie analiza lub przewidywanie preferencji zakupowych w ramach marketingu własnych produktów Sklepu internetowego.


 

Środki techniczne i Państwa obowiązki

Sklep Internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych, w szczególności szyfrowany protokół HTTPS na czas zakładania przez klienta konta w Sklepie oraz w trakcie składania zamówienia.

Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia SSL o sile szyfrowania 128/256 bitów.

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że Sklep Internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie.

W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.

 


W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

Posiadają Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu email oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem admin@ekspedycyjny.pl.

Przysługuje Państwo prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: admin@ekspedycyjny.pl


 

Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z RODO, posiadają Państwo możliwość skorzystania z poniższych praw:

a) prawo dostępu (art. 15 RODO);
b) prawo sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych (art. 16 RODO);
c) prawo do usunięcia danych osobobowych, za wyjątkiem gdy istnieje nadrzędny słuszny interes przemawiający za dalszym przetwarzaniem danych osobowych, jak np. przestrzeganie odpowiednich przepisów prawnych (art. 17 RODO);
d) prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
e) prawo do przenoszenia danych (art. 19 RODO);
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 19 RODO);
g) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 RODO);
h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.


 

Skarga do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

W przypadku stwierdzenia przez Państwa, że przetwarzanie danych osobowych naruszyło odpowiednie przepisy RODO, osoba której dane dotyczą, posiada prawo wniesienia odpowiedniej skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


 

Okres przechowywania danych osobowych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez firmę Nomader - Magdalena Chałka, przez czas niezbędny do realizacji zamówień oraz przez okres następujący po zamówieniu, aż do czasu wygaśnięcia obowiązków wynikających w tym zakresie, z odpowiednich przepisów prawa, a mogący służyć dochodzeniu ewentualnych roszczeń, przeciwdziałaniu nadużyciom i oszustwom, jak i również do celów statystycznych i archiwizacyjnych – przez okres 10 lat od zdarzenia powodującego konieczność przetwarzania danych lub do wycofania przez Państwa zgody (za wyjątkiem gdy istnieje nadrzędny słuszny interes przemawiający za dalszym przetwarzaniem danych osobowych, jak np. przestrzeganie odpowiednich przepisów prawnych).


 

Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”).

Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu.  Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.


 

Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep Internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się przed ich odwiedzeniem. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.


 

Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: admin@ekspedycyjny.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixelpixelpixel